Vi är mitt uppe i den första ordentliga investeringsrundan. En mängd investeringsupplägg har stötts och blötts påföljandes förra periodens kapitaluppbyggnad. En tid när förväntningar och förhoppningar om kommande stordåd analyserats, och med god förtröstan att få uppleva fler framtida glädjetårar än tandagnisslan. I skrivande stund är vi närmast fullinvesterade.

90 % investerade & committade…
…i olika bolag är vi i vår aktieportfölj. Vi har intagit positioner i onoterade The Quantum Guys AB, Sensative AB, Nicax/BevakningsGruppen AB, Sleep Tight AB och Apparkingspot AB och ligger i förhandlingar med ytterligare några andra onoterade företag.
I den mindre, publika, portföljdelen – som vi håller även av likviditets-, diversifierings- och positioneringsskäl – har vi investerat i SpectraCure, Iconovo, Alfa, Axis, Probi & Camurus. Och Cellavision.

Standing on the Shoulders of Giants…
Förutom våra interna förvaltarresurser har vi under våren parkopplats i partnerskap med andra affärsutvecklingsresurser. Nämnas bör Dahlin Business Partners, Wallin Development AB samt Cederberg Consulting AB. Resultatet är ett bredare deal flow, klarare affärsutveckling av underliggande innehav och saminvesteringar genom syndikering. Brabra (sic) upplägg med enbart uppsida, och vi lägger vinn om att fler aktörer tillkommer framöver.

I Love Lunds Landsbygd
Vi har ett gott öga till Lunds byar och i höst skall en satsning komma till stånd där vi i samråd med byarnas företagarföreningar ska belysa deras möjliga deal flow-strukturer. Vi ämnar satsa närmare 25% av vår investeringskapacitet rakt in i Lunds Landsbygd – om nu byarna själva tror och vill satsa på sig själva. Detta istället för att som nu automatiskt och passivt skicka sparkapitalet vidare till finanseliten i finansmetropolerna. Vi tror att de politiska fritänkarna uti Romeletrakten även kan bli först ut att bryta allas våra invanda sjukliga ekonomiska sparmönster.

Ideon Lund – 19 av 20 i kras -91…
1988 genomförde undertecknad en deskriptiv analys av tjugo hotta upstarts på Ideon-området. Förhoppningsfulla entreprenörer utlovade då guld och gröna skogar – men för nitton av tjugo slutade det i jämmer, ve och klagan i takt med finanskrisens härjningar runt 91-93. Den tjugonde var Axis.
Det påminner mig att för var dag vi nalkas nästa recession är huvudmålet att lyckas prestera över en hel konjunkturcykel. Dagens låga räntenivåer, friska riskvillighet, excess av excesser och höga konjunktur kan snabbt vändas till dess motsats – A Reversal to Recession. Medan dagens entreprenörer ofta har sol i sinnet och är rika på progressiva grafillustrationer

värderar vi själva gärna förväntandes mörkare moln på himlen.
Andra emissionsvågen…
…har nu genomförts och vi hälsar periodens alla nytillkomna investerare välkomna:
Johan Wester
Bengt Viterius
Fredrik Schiller
Erik Lundberg
Paul Pierce
Gunnar Lund
Oscar Scholtz
Georg Hulla
Ander Nelenius
Mattias Wallin

Med er hjälp är vi nu totalt ett tjugotal affärsänglar och investerare. Ett kraftfullt kluster som blir allt större, stabilare och stadigare. Och glädjande nog är ytterligare ett antal Lunda-Lovers på väg in, vilket kräva en tredje emission i närtid. Trevligt värre!
Kompassriktningen är uttagen…
…med en tydlig strategisk vision att få det döende finansiella ekosystemet i Lund att överleva. Ett högt mål, vars resa är otroligt rolig och spännande. Och känner jag kynnet rätt hos er våra investerare tycker nog mången att själva resan är ett nog så gott mål.
Vi lundensare är mer milda och goda än hulda och blida, vilket bevisats av hitintillsvarande mer ystra än dystra ölhallshävningar. 24 aug ses vi igen!
”I Love Lund Arena”..

I vår hamnstad – stadsdelen Malmö – saknar Arenan där storlaget MFF härjar ett sponsornamn. Sirensång liksom årsmötesbeslut har hörts om vi vill lägga namnbud däruppå. Våra finansiella muskler lämpar sig dock inte, i dagsläget, att visa vårt västliga Pireus denna ynnest.
Men visst vore det spexigt studentikost lundensiskt Djingis Khanskt! Våra små malmöiter skulle säkert älska tilltaget…eller?
I Love Lund!

Björn Englund

Superkargör