Ikapp med snödroppar och vintergäck spirar även I Love Lunds våryra. Succé för idé, för prototyp och för produkten I Love Lund. 2019 är året vi höjer profilen, utökar investeringsverksamheten och bibehåller vår energi.

Portföljstrategiskt taktiskt…
…fortsätter vi vår uppbyggnad med nya innehav i vår dedikerade Lundaportfölj.
De senast tillkomna inköpen inkluderar bland annat Nattaro – ett Ideon-bolag som nu skalar upp försäljningen globalt av egenutvecklade produkter mot vägglöss. Ett måhända smalt, men tydligt fokuserat, område. Köpet sker via ett långt konvertibelt skuldebrev, ett undantag från våra normala aktieinvesteringar. Det ger oss även diversifiering på tillgångsklassnivå och med ett co-investing samarbete med bl a Almi Invest.
Ytterligare ungskott på vårt ädla stamträd…
…är Greinon och Dotrotter men även Hbg-baserade Invono och Malmöbaserade Mincs FTC II-upplägg. De sistnämnda inköpen må vara lokaliserade utsocknes men anses av oss äga sin relevans för Lund, I Love Lunds och våra portföljbolags utveckling.
En smart och lättsam logga…
… som speglar oss smarta och lättsamma lundabor! – har sett dagens ljus tillsammans med hemsidan, tack vare Malin Bs magic touch. – Ett proffsigt steg i rätt riktning och med rätt timing för vårt profilbygge.
Nya investerare i I Love Lund…
…har välkomnats sedan senaste investerarbrev och det är härligt att vi blir allt fler som lyfter Lund. Hjärtligt Välkomna säger Vi alla till Er alla:
• Lars Bruzelius
• Nils Olof Björk
• Ulf Dahlin
• John Holmgren
• Erik Olsson
• Bengt L Anderson
• Christer Arvidson
• Per Olsson
• Per-Åke Oldentoft

I vår högborg av investeringsprocesssande…
…har utöver traditionell scouting – över hundra 2018, puh – med analys, DD och handel , diverse samkväm genomförts med hellyckat resultat:
Skånemotor-matchmaking arenan…
..var ypperlig där ett trettiotal Lundaälskare av Johan Westers enorma nätverk, fick inblick i I Love Lunds hittillsvarande framfart och framtida färdriktning. Det gör vi om tycker vi båda unisont!
…och uti Grands Sam Ask-rum…
…skedde en lika trevlig som proffsig tillställning. I Lars B’s kompetenta nätverk visade just närmast alla intresse att delta i ILL. Superänt!
…och vår företagspresentation av IamRunBox på Grand lär få en uppföljare inom kort, eftersom en bra presentation av ett bra företag gett tryck och intresse för egna co-investeringsmöjligheter.
Chosefri match-making á la ölhall..
..föll väldigt väl ut innan jul, då närmare 20-talet aktieägare och drivers av start-ups möttes. Just så skapar vi synlighet och broar av förtroende och intresse!
…och första median..
Ska man nu synas bör det ske i rätt och mindre sammanhang. Rapidus-artikeln gav seriöst intresse och vi ämnar under året göra en del fler mediala framträdanden. I detta skyndar vi dock långsamt.
Lund Grand Prix – Näringslivsdagen 11 april..
…har undertecknad blivit inbjuden av Lunds kommun till en paneldebatt att diskutera riskkapitalförsörjning in i lokala näringslivet. Sektormässigt ligger dagens fokus främst på Life Science men som bred skåning vill jag lyfta diskussionen även till systemkritisk nivå – Det är roligast. Och viktigast. Och ger störst effekt.. Vi ses där och då – 11 april!
ESS/MaxIV tech transfer offices…
…håller i skrivande stund på att byggas upp. Jag och Sven tittar på bästa möjliga lösningar att kunna tillgodose en effektiv transferprocess från dessa idé-generatorer.
En politisk riskminimerande organisation möter det vinstmaximerande kommersiella näringslivet. Vad kan väl då gå fel..? 🙂
Stanford-modellen är startpunkten, men vi hoppas finna bättre lokalspecifika lösningar som motiverar och integrerar alla forskare ännu bättre. Undertecknad deltar på ESS business challenge nu i mars. Via våra uppbyggda nätverk har redan några idékorn börjat påvisa växtkraft. Utmärkt!
En ny emission i I Love Lund är i antågande…
…direkt efter att vi fått årsmöte och kvartalets match-making samkväm mellan investerare och företagare på plats. Vi ser naturligtvis gärna att vår skara utökas också med ännu fler Lundalovers med kapital, kompetens & nätverk.

…Uppåt & Framåt 2019!
Jag älskar Lund,

Björn Englund
Eder Superkargör