Inlägg av Henrik Malmqvist

En erkänsla till alla affärsänglar i I Love Lund

Hjärtligt välkomna som aktieägare i I Love Lund. Vi delar nu glädjen av att tillsammans ta första spadtaget för framtidens finansiella Lund. Vi har lyckats få en mycket gammal idé att kännas re-revolutionerande – dvs självklarheten att investera och förvalta inkluderande för alla och envar i sin hemregion. Tack. En Lidnersk knäpp.. …i skymningen den […]