gfljhgfljhdgljhfgv

hjgdjhgjlh

fdgfkhxfhFXhqfwd,hjq

Ikapp med snödroppar och vintergäck spirar även I Love Lunds våryra. Succé för idé, för prototyp och för produkten I Love Lund. 2019 är året vi höjer profilen, utökar investeringsverksamheten och bibehåller vår energi.

Portföljstrategiskt taktiskt…
…fortsätter vi vår uppbyggnad med nya innehav i vår dedikerade Lundaportfölj.
De senast tillkomna inköpen inkluderar bland annat Nattaro – ett Ideon-bolag som nu skalar upp försäljningen globalt av egenutvecklade produkter mot vägglöss. Ett måhända smalt, men tydligt fokuserat, område. Köpet sker via ett långt konvertibelt skuldebrev, ett undantag från våra normala aktieinvesteringar. Det ger oss även diversifiering på tillgångsklassnivå och med ett co-investing samarbete med bl a Almi Invest.
Ytterligare ungskott på vårt ädla stamträd…
…är Greinon och Dotrotter men även Hbg-baserade Invono och Malmöbaserade Mincs FTC II-upplägg. De sistnämnda inköpen må vara lokaliserade utsocknes men anses av oss äga sin relevans för Lund, I Love Lunds och våra portföljbolags utveckling.
En smart och lättsam logga…
… som speglar oss smarta och lättsamma lundabor! – har sett dagens ljus tillsammans med hemsidan, tack vare Malin Bs magic touch. – Ett proffsigt steg i rätt riktning och med rätt timing för vårt profilbygge.
Nya investerare i I Love Lund…
…har välkomnats sedan senaste investerarbrev och det är härligt att vi blir allt fler som lyfter Lund. Hjärtligt Välkomna säger Vi alla till Er alla:
• Lars Bruzelius
• Nils Olof Björk
• Ulf Dahlin
• John Holmgren
• Erik Olsson
• Bengt L Anderson
• Christer Arvidson
• Per Olsson
• Per-Åke Oldentoft

I vår högborg av investeringsprocesssande…
…har utöver traditionell scouting – över hundra 2018, puh – med analys, DD och handel , diverse samkväm genomförts med hellyckat resultat:
Skånemotor-matchmaking arenan…
..var ypperlig där ett trettiotal Lundaälskare av Johan Westers enorma nätverk, fick inblick i I Love Lunds hittillsvarande framfart och framtida färdriktning. Det gör vi om tycker vi båda unisont!
…och uti Grands Sam Ask-rum…
…skedde en lika trevlig som proffsig tillställning. I Lars B’s kompetenta nätverk visade just närmast alla intresse att delta i ILL. Superänt!
…och vår företagspresentation av IamRunBox på Grand lär få en uppföljare inom kort, eftersom en bra presentation av ett bra företag gett tryck och intresse för egna co-investeringsmöjligheter.
Chosefri match-making á la ölhall..
..föll väldigt väl ut innan jul, då närmare 20-talet aktieägare och drivers av start-ups möttes. Just så skapar vi synlighet och broar av förtroende och intresse!
…och första median..
Ska man nu synas bör det ske i rätt och mindre sammanhang. Rapidus-artikeln gav seriöst intresse och vi ämnar under året göra en del fler mediala framträdanden. I detta skyndar vi dock långsamt.
Lund Grand Prix – Näringslivsdagen 11 april..
…har undertecknad blivit inbjuden av Lunds kommun till en paneldebatt att diskutera riskkapitalförsörjning in i lokala näringslivet. Sektormässigt ligger dagens fokus främst på Life Science men som bred skåning vill jag lyfta diskussionen även till systemkritisk nivå – Det är roligast. Och viktigast. Och ger störst effekt.. Vi ses där och då – 11 april!
ESS/MaxIV tech transfer offices…
…håller i skrivande stund på att byggas upp. Jag och Sven tittar på bästa möjliga lösningar att kunna tillgodose en effektiv transferprocess från dessa idé-generatorer.
En politisk riskminimerande organisation möter det vinstmaximerande kommersiella näringslivet. Vad kan väl då gå fel..? 🙂
Stanford-modellen är startpunkten, men vi hoppas finna bättre lokalspecifika lösningar som motiverar och integrerar alla forskare ännu bättre. Undertecknad deltar på ESS business challenge nu i mars. Via våra uppbyggda nätverk har redan några idékorn börjat påvisa växtkraft. Utmärkt!
En ny emission i I Love Lund är i antågande…
…direkt efter att vi fått årsmöte och kvartalets match-making samkväm mellan investerare och företagare på plats. Vi ser naturligtvis gärna att vår skara utökas också med ännu fler Lundalovers med kapital, kompetens & nätverk.

…Uppåt & Framåt 2019!
Jag älskar Lund,

Björn Englund
Eder Superkargör

Idag fokuserar vi på aktieportföljinnehaven som vi tar med oss in i höstrusket 2018. Och eftersom vi är fullinvesterade, men med fler investerare och affärsänglar som vill med på tåget, så genomför vi ytterligare en ny emission.

Sexton lundensiska portföljinnehav …
… och med en intressant pipeline på ytterligare fler lundainvesteringar ger oss råg i ryggen. Fördelningen av våra investeringar & commitments ser ut som följer

Som synes, knappa tredjedelen…
… här markerade i höstbrunt, är noterade innehav som handlas på någon av alla 08-börser och -MTFs:
Alfa Laval – med värmeväxlare, pumpar och ventiler slog man nyligen igenom 100-miljardersvallen i börsvärde. Ett givet inslag för oss av flera skäl.
Axis – numera lundensiskt med japanska förtecken sysslar med nätverk och videolösningar.
Probi – probiotisk forskning och utveckling. Cellavision – utvecklar system för rutinanalys av blod etc. Sommarens börsraket för oss.
Camurus – utvecklar långtidsverkande mediciner mot kroniska sjukdomar och cancer.
Dessa fem bolag står aggregerat för 90 %…
… av det totala noterade börsvärdet i Lund! Så med dessa storbolag får vi värdekvaliteter både via diversifierings-, värderings- och likviditetskäl. Vi viktar dessutom om denna portföljdel regelbundet.
Av övriga 45 noterade lundabolagen…
…, har vi selekterat ut följande till vår portfölj:
(se även I Love Lunds Börsradar):
Spectracure – Laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel mot tumörer.
SenzaGen – Djurförsöksfria tester mot allergi.
Iconovo – Inhalatorer för astma och KOLbehandling.

Absolut, Relativt, Riskjusterat & över tid…
… är det dock våra onoterade innehav som vi förväntar leverera mest och bäst värdeutveckling:
Apparkingspot – Parkeringsuthyrning à la AirBnB Sensative – Sensorer och nät. Plattformar och IoT.
Bevakningsgruppen – totalleverantör av bevaknings- och säkerhetslösningar runt om i Skåne
ElOnRoad – Elektrifierade vägbanor, verklighetens Scalextric, snart synligt överallt i Lunds stad.
Sleep Tight – Snarkhämningsprodukt, inom kort på marknaden och i var mans säng.
The Quantum Guys – Wireless kontrollsystem, IoT för hållbara high- & low-power energilösningar.
IamRunBox – Löparryggsäckar för run commuting.
More Cosmetics – Sminkboxar de lux, med utbytbara paletter anpassad för alla sminkmärken on the market. btw: kvinnorna i vårt rådgivningsnätverk gick ”Yes, a global hit!” medan våra manliga dito frågat ”What?”*

Drivers – Känn ingen press, men…
… jag påtalar ofta och gärna modest våra Drivers av våra onoterade innehav om våra investerares tillika modesta förväntningsmål: world domination, snabb TTM och positiva kassaflöden – med bibehållen bas i Lund. Det ska till en typ lundabo för att klara kraven.

Påfågleri hos ESS…
… då I Love Lund nyligen representerade Lunds privata näringsliv vid ESS första Dragon’s Den-försök. Vi vill ju alla att ESS-forskningsresultat snarast ska börja skölja över oss i regionen, och vi anses korrekt vara väl positionerade à la Byggare-Bob att hjälpa till i den transmissionsmekanismen.
Tredje emissionsvågen står för dörren…
…och vi hälsar alla välkomna att delta, både nuvarande ägare med förtursrätt, liksom nytillkomna investerare. Substansvärderad emissionskurs, viss rabatt rel. indikerad marknadskurs. Sista-dag sista September. Vi älskar att bli fler som alla drar mot samma mål!!
Vi sliter hårt på en sexigare slogan än dagens:
”En stabil privatfinansierad riskkapitalförsörjning för Lunds näringsliv, över tid, tillgänglig för alla”.
Har ni talang därtill, så hör gärna av er :).
För övrigt gillar jag och Sven just höstarna…
… helst gärna uti Körsbärs- eller Fågelsångsdalarna. Höst är ju enda årstid man kan lita på alltid kommer!
I Love Lund!

Björn Englund
Superkargör

 

 

* Break-even är 500 – Vi fick just en förfrågan på ev. 10.000. Känn på den, killar.

Vi är mitt uppe i den första ordentliga investeringsrundan. En mängd investeringsupplägg har stötts och blötts påföljandes förra periodens kapitaluppbyggnad. En tid när förväntningar och förhoppningar om kommande stordåd analyserats, och med god förtröstan att få uppleva fler framtida glädjetårar än tandagnisslan. I skrivande stund är vi närmast fullinvesterade.

90 % investerade & committade…
…i olika bolag är vi i vår aktieportfölj. Vi har intagit positioner i onoterade The Quantum Guys AB, Sensative AB, Nicax/BevakningsGruppen AB, Sleep Tight AB och Apparkingspot AB och ligger i förhandlingar med ytterligare några andra onoterade företag.
I den mindre, publika, portföljdelen – som vi håller även av likviditets-, diversifierings- och positioneringsskäl – har vi investerat i SpectraCure, Iconovo, Alfa, Axis, Probi & Camurus. Och Cellavision.

Standing on the Shoulders of Giants…
Förutom våra interna förvaltarresurser har vi under våren parkopplats i partnerskap med andra affärsutvecklingsresurser. Nämnas bör Dahlin Business Partners, Wallin Development AB samt Cederberg Consulting AB. Resultatet är ett bredare deal flow, klarare affärsutveckling av underliggande innehav och saminvesteringar genom syndikering. Brabra (sic) upplägg med enbart uppsida, och vi lägger vinn om att fler aktörer tillkommer framöver.

I Love Lunds Landsbygd
Vi har ett gott öga till Lunds byar och i höst skall en satsning komma till stånd där vi i samråd med byarnas företagarföreningar ska belysa deras möjliga deal flow-strukturer. Vi ämnar satsa närmare 25% av vår investeringskapacitet rakt in i Lunds Landsbygd – om nu byarna själva tror och vill satsa på sig själva. Detta istället för att som nu automatiskt och passivt skicka sparkapitalet vidare till finanseliten i finansmetropolerna. Vi tror att de politiska fritänkarna uti Romeletrakten även kan bli först ut att bryta allas våra invanda sjukliga ekonomiska sparmönster.

Ideon Lund – 19 av 20 i kras -91…
1988 genomförde undertecknad en deskriptiv analys av tjugo hotta upstarts på Ideon-området. Förhoppningsfulla entreprenörer utlovade då guld och gröna skogar – men för nitton av tjugo slutade det i jämmer, ve och klagan i takt med finanskrisens härjningar runt 91-93. Den tjugonde var Axis.
Det påminner mig att för var dag vi nalkas nästa recession är huvudmålet att lyckas prestera över en hel konjunkturcykel. Dagens låga räntenivåer, friska riskvillighet, excess av excesser och höga konjunktur kan snabbt vändas till dess motsats – A Reversal to Recession. Medan dagens entreprenörer ofta har sol i sinnet och är rika på progressiva grafillustrationer

värderar vi själva gärna förväntandes mörkare moln på himlen.
Andra emissionsvågen…
…har nu genomförts och vi hälsar periodens alla nytillkomna investerare välkomna:
Johan Wester
Bengt Viterius
Fredrik Schiller
Erik Lundberg
Paul Pierce
Gunnar Lund
Oscar Scholtz
Georg Hulla
Ander Nelenius
Mattias Wallin

Med er hjälp är vi nu totalt ett tjugotal affärsänglar och investerare. Ett kraftfullt kluster som blir allt större, stabilare och stadigare. Och glädjande nog är ytterligare ett antal Lunda-Lovers på väg in, vilket kräva en tredje emission i närtid. Trevligt värre!
Kompassriktningen är uttagen…
…med en tydlig strategisk vision att få det döende finansiella ekosystemet i Lund att överleva. Ett högt mål, vars resa är otroligt rolig och spännande. Och känner jag kynnet rätt hos er våra investerare tycker nog mången att själva resan är ett nog så gott mål.
Vi lundensare är mer milda och goda än hulda och blida, vilket bevisats av hitintillsvarande mer ystra än dystra ölhallshävningar. 24 aug ses vi igen!
”I Love Lund Arena”..

I vår hamnstad – stadsdelen Malmö – saknar Arenan där storlaget MFF härjar ett sponsornamn. Sirensång liksom årsmötesbeslut har hörts om vi vill lägga namnbud däruppå. Våra finansiella muskler lämpar sig dock inte, i dagsläget, att visa vårt västliga Pireus denna ynnest.
Men visst vore det spexigt studentikost lundensiskt Djingis Khanskt! Våra små malmöiter skulle säkert älska tilltaget…eller?
I Love Lund!

Björn Englund

Superkargör

Hjärtligt välkomna som aktieägare i I Love Lund. Vi delar nu glädjen av att tillsammans ta första spadtaget för framtidens finansiella Lund. Vi har lyckats få en mycket gammal idé att kännas re-revolutionerande – dvs självklarheten att investera och förvalta inkluderande för alla och envar i sin hemregion. Tack.

En Lidnersk knäpp..
…i skymningen den andra juni i år gav upphov till alltsammans. Kombinationen av jubeldoktorer som bussats hem från Domkyrkopromoveringen till nyheten att Lund faller i konkurrenskraft och den självupptagna maktelitsdekadensen i huvudstaden fick bägaren att rinna över. Svärdet drogs ur stenen och nävar knöts. Sven och jag bestämde oss för att göra slag i saken och försöka återta den ekonomiska makten till lokalplanet, där den hört hemma genom årtusenden. Det sluttande planet mot nedgång och förfall behövde avvärjas och när vi såg oss omkring och hörde oss runt tyckte alla lika. Alla.

Systemkritiskt revolutionerande..
…och innovativa är ILL också: vi avhelgar doktrinen om den centraliserade marknadsplatsen som suger investerarkapital från hemregionen till enhetsstatens mitt. Med allas vårt kapital och med allas vår kompetens och med allas vårt nätverk hoppas vi det är möjligt att vända trenden. Men vi måste bli mången fler för att lyckas med mer än att uti lundamyllan bara bli rika, och även berika.
Här andas framtidsoptimism…
…och således drar vi på med en kärleksförklaring rakt in i varumärket – I Love Lund.
Frustration och missräkning är ju mindre vackra känslor att bygga på. Namnet anses säkert itchykitchy för en del medikofiler – men vad sant och äkta äro är trovärdigt. Och ni glömmer det aldrig.

Första emissionen
…gick av stapeln under fjärde kvartalet i år. Och den första kohorten av Lundavänner bjöds upp till
(krigs-)dans och ni alla gick faktiskt från ord till handling. Det är ni kära aktieägare. Som långvarig entreprenör och street fighter inom den finansiella sektorn kan jag intyga hur viktigt det är med den första rundans investerare. Synliggörandet är lika viktigt som våra investeringar, samarbetspartners och planer.

Blod, svett & tårar
…har utlovats men än är allt, faktiskt, enbart inspirerande, upplysande och roligt. Cocktailfasen av bolagsbyggandet är här! Nätverket byggs ut, potentiella investeringsaktörer möts och blöts och framtidsplaner för investeringar och affärsutveckling smids. Kostnadsprofilen är mer än återhållsam och det tycks som utvalda grupperingar av lundabor så smått börjar ta notis. Och ändock har vi hittills hållit låg profil. Ingen hemsida, ingen reklam, ingen logga. En genomtänkt strategi för att säkerställa kvalitet över tid. I sinom tid skall vi bli mer publika – men inte riktigt än.

Who’s Who in Lund
…är ni, och Sven Johansson och jag vill vid namns nämnande tacka er alla:
Christina Jonung
Lars Jonung
Fredrik Werneman
Anders Dahlin
Per Olof Hammarlund
Magnus Brommesson
Kamen AB
Rita Mikulenaité
Joakim Falkäng
Ari-Pekka Hildén

Ni inspirerar andra att följa upp. Ni ger tvehågsna trygghet att hänga på. Modet att ta sats. Ni möjliggör för oss att ta nästa steg i utvecklingskurvan. Ni är Först, och Störst. Ett positivt följdproblem har uppstått: en andra emission blir nödvändig under nästa kvartal eftersom alltfler knackar på dörren och visar intresse att hänga på. Trevligt värre.
Sven och jag ser fram mot spännande år med er, och fler, tillsammans. Med den ödmjukhet och klara visdom som helt naturligt präglar alla oss lundabor lovar vi inget utom…
…Uppåt & Framåt 2018!
I Love Lund,

Björn Englund, Superkargör